UNIVERSITY OF CEBU

UNIVERSITY OF CEBU

Sanciangko St., Cebu City 6000

President:Atty. Augusto W. Go Tel:032-2554234 Fax:032-2530729